HSYK tarafından belirlenen İhtisas Mahkemeleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 03.04.2018’de alınan ve 05.04.2018 tarihli 30382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla adi konkordatodan kaynaklanan taleplere bakacak mahkeme (İcra İflas Kanunu 285 ila 308/h maddelerine dayalı)
1- Üç ve daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ticaret mahkemesi,
2- Üçten fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Burada ilgili kararı bulabilirsiniz.